Docència

Docència

Si alguna cosa he volgut ser i potser m’hi acosto una mica, és ser Professor, ser un docent. Segueixo pensant que la màgia del que fem està en el moment de tancar la porta de l’aula i has de fer realitat l’objectiu primordial que és ensenyar i facilitar l’aprenentatge. Gràcies als meus mestres vaig aprendre les claus de la docència i els mecanismes que la faciliten i, òbviament, quan encara no sabia que era innovació docent ells ja en feien. Seguir treballant d’aquesta manera era inevitable. Han estat molts projectes, molts, i encara ens queda molt per fer, doncs el professorat jove l’hem anat incorporant i ells/elles porten noves coses i idees. Alguns d’aquests projectes d’innovació docent dels darrers anys els podeu trobar en la següent llista:

• Investigador Principal: GUÀRDIA, J. Títol: Desenvolupament d’un Sistema de Seguiment Individualitzat del Treball no Presencial en Assignatures d’Alta Densitat de Matricula. Organisme: Projectes d’Innovació Docent 2010. Modalitat A. Universitat de Barcelona. Codi 2012PID-UB/113. Vigència 2012–2013.

• Investigador Principal: GUÀRDIA, J.Títol: Un Model Longitudinal d’Avaluació de l’Impacte de les Variables Implicades en la Selecció d’Estudis i Universitat. El Rendiment Acadèmic en Batxillerat i Selectivitat Com Predictores del Rendiment Inicial a la Universitat. Organisme: ICE de la UB. REDICE12-1641-01, Vigència: 2012-2013

• Investigador Principal: GUÀRDIA, J.Títol: Generació d’un Laboratori de Simulació Estadística Pythia pel Foment del Treball Autònom dels Estudiants i l’Avaluació Continua Individual. Organisme: Programa de Millora i Innovació Docent de la UB. Proyecto 1189751047. 2007PID-UB/01. Vigència: 2007-2008.

• Investigador Principal: GUÀRDIA, J. Títol: Estudi Multicentre del Rendiment de l’Assignatura d’Estadística en Salut. Organisme: Ajut per a la Millora de la Qualitat Docent. Generalitat de Catalunya. Codi 2004 MQD 00134. Vigència: 2004-2005.

El primer d’aquests projectes d’innovació docent és dels primers que hem generat a la Universitat de Barcelona en relació a un nou mòdul dins de Moodle per a facilitar processos d’avaluació continuada en grups de molta matrícula. En diem UBTracking i ha està donant molt bons resultats. Aquest ha estat un projecte amb moltes persones implicades de moltes instàncies de la Universitat de Barcelona.

De la mateixa manera, hem intentat que tota la nostra feina d’innovació es difongui i hem volgut que tots aquests projectes hagin vingut acompanyats de publicacions tant docent com de recerca, en analitzar l’impacte de les innovacions. Una mostra es la que us poso a continuació:

• DE LA FUENTE, E.I.,  VARGAS, C.; SAN LUIS, C., CAÑADAS, G., GUÀRDIA, J. & LOZANO, L.M. (2008). Codificación y Análisis de Datos en Psicología: Ejercicios. Granada: Ediciones Sider, S.C. ISBN 978-84-96876-12-5.

• PERÓ, M., LEIVA, D., GUÀRDIA, J. & SOLANAS, A. (Coord) (2012). Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales Mediante R y R-Commander. Madrid: Garceta. ISBN 978-84-15452-14-0. Depósito Legal M-26247-2012.

• MANOLOV, R., SOLANAS, A., LEIVA, D., LOSADA, J. L., PERÓ, M. Y GUÀRDIA, J. (2015)  Actividades de Autoaprendizaje Autónomo y Presencial en Metodología de las Ciencias del Comportamiento. EDITORIAL: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. ISBN: 978-84-475-3885-0.

• BILBENY, N. & GUÀRDIA, J. (Eds.) (2015). Humanidades e Investigación Científica. Una propuesta necesaria. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. ISNN 978-84-475-3912-3.

• TRIADO, X.M.; JARÍA, N.; APARICIO, P.; PERÓ, M.; GUÀRDIA, J. & ELASRI, A. (2014). University Student Absenteeism: Factors and Profiles. En S.Mujerki & P. Tripathi (Eds.), Handbook of Research on Transnational Higher Education, pp. 454-466. Advances in HigherEducation and Professional Development(AHEPD) Book Series, Hershey: Information Science Reference IGI Global. ISBN 978-1-4666-4458-8 (hardcover) –ISBN 978-1-4666-4459-5 (ebook) –ISBN 978-1-4666-4460-1 (print & perpetual access). DOI: 10.4018/978-1-4666-4458-8.ch023.

• GUÀRDIA, J.; PERÓ, M. & FAUQUET, J. (2014). Anexo I. Análisis de Datos en Neurociencia Cognitiva. En D. Redolar-Ripoll (Coord.). Neurociencia Cognitiva. Madrid: EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA, S. A., pp. 789-796. ISBN: 978-84-9835-408-9.

• PERÓ, M., SORIANO, P.P., CAPILLA, R., GUÀRDIA, J. & HERVÀS, A. (2014). Questionnaire for the assessment of factors related to university degree choice in Spanish public system: a psychometric study. Computers in Human Behavior, 47, 128-138. http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.09.003

Tota aquesta activitat m’ha permès fer una cosa que em satisfà enormement i no és altre que fer de professor a moltes de les Facultats i Centres de la UB. He impartir classes regulars a les següents facultats. Economia i Empresa, Medicina, Infermeria, Geografia i Història, Educació, Farmàcia, Química, Belles Arts, Filosofia i, òbviament, a la meva, Psicologia. Com veieu, encara tinc temps (espero) per a completar la llista.

Uso de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per que tingui la millor experiència com usuari. Si continua navegant dona el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, enllaç per a més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies