PARLEM DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

PARLEM DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

La Universitat de Barcelona té més de 2.200 persones que treballen en tasques d’administració i serveis. La diversitat d’aquest col·lectiu és molt gran, com a conseqüència de la pluralitat de les activitats que es duen a terme en la nostra universitat, que van des de la docència a la recerca, passant per les tecnologies i la transferència, i la gestió de la pròpia UB. A més a més, aquesta diversitat també es manifesta en la diferent tipologia de relació que mantenen amb la UB, en la mesura que hi ha personal funcionari, personal laboral indefinit i personal laboral temporal. Doncs bé, el conjunt de totes aquestes persones integren l’anomenat col·lectiu de Personal d’Administració i Serveis (PAS) de la UB.

Des d’un punt de vista estrictament laboral, malauradament les condicions de treball que tenen totes aquestes persones i les condicions en què totes aquestes persones realitzen cada dia el seu treball han anat empitjorant en els darrers anys fruit de les mesures adoptades pels poder públics arran de la crisi. Això ha suposat una càrrega superior i excessiva de treball, realitzar-lo en condicions inadequades i, en alguns casos, inacceptables, no tenir expectatives d’estabilització d’un bon nombre d’aquestes persones per l’abús en la contractació laboral temporal (precarització/temporalitat) i no tenir expectatives de promoció.

 A més a més, la interlocució amb els representants de totes aquestes persones (PAS-funcionari i PAS-laboral) no ha estat la correcta en els darrers anys, perquè no hi ha hagut realment una participació dels representants sindicals entesa com a negociació de tot allò que està relacionat amb el personal d’administració i serveis, perquè més que negociar només s’ha informat d’aquelles decisions ja adoptades amb anterioritat.

Però si estem d’acord que  en els darrers anys s’han adoptat mesures per mantenir els llocs de treball de les persones que tenien un treball precari-temporal a la UB, ara cal fer un pas endavant, tot partint d’una premissa bàsica com és el manteniment de tots els llocs de treball.

En aquest sentit, cal implantar un nou model de gestió de tot el personal tècnic i administratiu, per tal que siguin els protagonistes d’una reorganització interna que ens faci més eficients, i això suposa tenir seguretat i estabilitat per tal de poder treballar amb unes condicions dignes i adients, tot pensant en un model d’universitat moderna i de futur, i que, per tant, se sustenti en els principis bàsics següents:

  • Treballar per recuperar les condicions laborals perdudes. Hem d’aconseguir, juntament amb els representants sindicals, la recuperació de les condicions de treball que ja hi eren abans de la crisi, perquè tenir unes millors condicions de treball permeten treballar millor.

  • Defensar l’estabilització del personal precari. Hem d’establir, juntament amb els representants sindicals, mesures i accions perquè el personal precari s’estabilitzi i tingui seguretat en la seva feina, perquè això farà que puguin treballar millor.

  • Establir i implementar definitivament l’RLT. Esdevé necessària l’adopció, juntament amb els representants sindicals, d’una relació de llocs de treball per a una universitat moderna i de futur, amb una descripció de les tasques de cadascun dels llocs de treball, amb la descripció dels requisits formatius, conjuntament amb la definició d’una carrera professional que permeti la promoció i la mobilitat, amb l’establiment d’uns criteris clars i consensuats.

  • Millorar la formació. Cal un pla de formació, consensuat amb els representants del personal, que afavoreixi el desenvolupament de les tasques que duen a terme en els seus llocs de treball, la promoció i la generació de nous perfils competencials, que també permeti la incorporació de la figura del tècnic de docència i enfortir la del tècnic de recerca, per fer front a les necessitats ja existents i les de futur.

  • Accelerar l’aplicació de nous sistemes de gestió. En una universitat del segle XXI hem de tenir sistemes àgils de gestió que ens permetin ser més eficients i, alhora, que ens permetin conciliar la vida laboral i personal i familiar. Per això, juntament amb els representants sindicals, s’ha d’impulsar la finestreta única, el teletreball i noves fórmules de treball que permetin realitzar una gestió moderna.

Sortosament, la UB disposa d’un gran grup de persones amb talent i vocació de servei, disposades a fer front al repte que suposa gestionar-la i gestionar  les persones que hi treballem, per transformar-la i ajustar-la a les exigències d’una universitat moderna. Per poder fer això, cal proposar un nou marc gerencial i de gestió que faci senzilla la coordinació i processos administratius, conjuntament amb els representants sindicals del personal i amb el concurs i compromís de tothom, si volem continuar sent una de les millors universitats.

 

Fernando Barbancho Tovillas
Joan Guàrdia Olmos

 

Compartir

Uso de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per que tingui la millor experiència com usuari. Si continua navegant dona el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, enllaç per a més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies